Počet záznamov: 1  

RETUŠ - pokus o porovnání přístupů v 19. a ve 20. století v rámci českého prostředí

  1. BĚŤÁKOVÁ, Ludmila. RETUŠ - pokus o porovnání přístupů v 19. a ve 20. století v rámci českého prostředí : teoretická diplomová práca. Vedúca diplomovej práce Ingrid Ciulisová. Bratislava : VŠVU, Katedra reštaurovania, 2007. 76 s.