Počet záznamov: 1  

Religiózne témy v postmodernej fotografii

  1. ŠIMÁKOVÁ, Júlia. Religiózne témy v postmodernej fotografii : teoretická diplomová práca. Vedúca diplomovej práce Bohunka Koklesová. Bratislava : VŠVU, Katedra fotografie a nových médií, 2007. 54 s.