Počet záznamov: 1  

Vyjadriť svoj postoj k svetu na viackrát

  1. STANKOCI, Stanislav - GÁBRIŠOVÁ, Henrieta. Vyjadriť svoj postoj k svetu na viackrát. In Designum : časopis o dizajne. - Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2007. ISSN 1335-034x, 2007, roč. XIII, č. 2, s. 6-11.