Počet záznamov: 1  

Kľúčové termíny výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia. (Gramatická a sémantická charakteristika.)

  1. GERŽOVÁ, Jana - HRUBANIČOVÁ, Ingrid. Kľúčové termíny výtvarného umenia 2. polovice 20. storočia. (Gramatická a sémantická charakteristika.). In Profil : súčasného výtvarného umenia. - Bratislava : Kruh súčasného umenia Profil, Vysoká škola výtvarných umení, 1998. ISSN 1335-9770, 1998, roč. 5, 1998, .