Počet záznamov: 1  

Ďalší príbeh

  1. CEPKOVÁ, Petra. Ďalší príbeh. In Fotonoviny : občasník o fotografickom dianí na Slovensku. - Bratislava : OZ Fotofo, Stredoeurópsky dom fotografie, 2008. ISSN 1337-6454, 2008, č. 4, s. 6. Dostupné na internete: <http://193.87.13.93/>