Počet záznamov: 1  

Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví

  1. KUTNAR, František - MAREK, Jaroslav. Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví : Od počátku národní kultury až do sklonku třicátých let 20. století. 2. prepr. a dopl. vyd. Praha : Nakl. Lidové noviny, 1997. 1065 s. Česká historie, Sv. 3. ISBN 80-7106-252-9.