Počet záznamov: 1  

Fiktívne svety fotografie

  1. KOKLESOVÁ, Bohunka. Fiktívne svety fotografie. In Osemdesiate : Postmoderna v slovenskom výtvarnom umení 1985 - 1992. - Bratislava, Slovensko : Slovenská národná galéria, 2009. ISBN 978-80-8059-140-3, s. 140-169, [1 AH]. Dostupné na internete: <http://www.sng.sk>