Počet záznamov: 1  

Daniel Grúň

  1. GRÚŇ, Daniel. Daniel Grúň : poézia. In Ars poetica : medzinárodný festival poézie, 7. - 11.10. 2009. - Bratislava, Slovensko : Ars Poetica, o.z., 2009. ISBN 978-80-89283-23-1, s. 75-84. Dostupné na internete: <http://www.arspoetica.sk>