Počet záznamov: 1  

Tesařství

  1. KOHOUT, Jaroslav - TOBEK, Antonín. Tesařství : Tradice z pohledu dneška. Aut. dopl. Pavel Müller. 8. upr. a dopl. vyd. Praha : Grada Publishing, 1996. 255 s. Stavitel. ISBN 80-7196-413-4.

Počet záznamov: 1