Počet záznamov: 1  

Architektur von Ivan Leonidov

  1. BAHNA, Ján Miloslav. Architektur von Ivan Leonidov : ruský konštruktivista 1926-1934. In Fórum architektúry. - Spolok architektov Slovenska, 2010. ISSN 1336-0264, 2010, roč. 20, č. 4, s. 14. Dostupné na internete: <http://www.archinet.sk/forum, www,sasarch.sk>