Počet záznamov: 1  

Z nového súdka

  1. SENTELÍKOVÁ, Zuzana. Z nového súdka : rezidencia Cassovar, Košice. In Arch. - Bratislava : Vydavateľstvo Eurostav s.r.o., 2010. ISSN 1335-3268, 2010, roč. 15, č. 7-8, s. 36-41. Dostupné na internete: <http://www.archnet.sk/>