Počet záznamov: 1  

Dni fotografie v Leviciach

  1. KOKLESOVÁ, Bohunka. Dni fotografie v Leviciach. In Foto noviny. - Bratislava : Stredoeuropský dom fotografie - Fotofo, 2010. ISSN 1337-6454, 2010, č. 12, s. 7. Dostupné na internete: <http://www.sedf.sk/>