Počet záznamov: 1  

Ivan Matušík má 80 - jeho projekt Obchodnej ulice 40 rokov

  1. BAHNA, Ján Miloslav. Ivan Matušík má 80 - jeho projekt Obchodnej ulice 40 rokov. In Fórum architektúry. - Spolok architektov Slovenska, 2010. ISSN 1336-0264, 2010, roč. 20, č.9, s. 14. Dostupné na internete: <http://www.archinet.sk/forum/>
Počet záznamov: 1