Počet záznamov: 1  

The communist postscript

  1. GROYS, Boris. The communist postscript. 1st ed. London, New York : Verso, 2009. xxiv, 127 s. ISBN 978-1-84467-430-5.