Počet záznamov: 1  

Štyri trasy metodológie dejín umenia

  1. BAKOŠ, Ján. Štyri trasy metodológie dejín umenia : Viedenská škola dejín umenia. Československý štrukturalizmus. Ruská historiografia umenia. Ikonológia & semiotika. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 2000. 374 s. ISBN 80-224-0601-5.