Počet záznamov: 1  

K prameňom estetického myslenia na Slovensku

  1. BOTŤÁNKOVÁ, Eva. K prameňom estetického myslenia na Slovensku. 1. vyd. Bratislava : VEDA, 1995. 149 s. ISBN 80-224-0202-8.