Počet záznamov: 1  

Posun autora

  1. KRALOVIČ, Ján. Posun autora. In Art communication and popculture : časopis pre umeleckú komunikáciu a popkultúru. - Nitra : Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, 2016. ISSN 1339-9284, 2016, vol. 2, no.1, s. 53-69.
Počet záznamov: 1