Počet záznamov: 1  

František Ronovský. Obrazy a kresby z rokov 1970-1986

  1. František Ronovský. Obrazy a kresby z rokov 1970-1986 : Galéria hl. mesta SSR Bratislavy, Mirbachov palác, Bratislava, december 1986-január 1987, Galerie hl. m. Prahy, únor-březen 1987. Bratislava : GMB, 1986. [40] s.