Výsledky vyhľadávania

 1. Pičurdy : písomná časť diplomovej práce / Autor Tereza Sadilková ; Školiteľ (konzultant) Vojtech Kolenčík, Beata Jablonská - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2018 - 32 strán
  kniha

  kniha


 2. Tí druhí : písomná časť diplomovej práce / Autor Silvia Girmalová ; Školiteľ (konzultant) Silvia Saparová, Barbora Tribulová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2018 - 33 strán
  kniha

  kniha


 3. Pohyblivý obraz v inštalácii : zrnitosť času : písomná časť diplomovej práce / Autor Ivana Durkáčová ; Školiteľ (konzultant) Jana Hojstričová, Barbora Tribulová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2018 - 39 strán
  kniha

  kniha


 4. Abstraktná fotografia : písomná časť diplomovej práce / Autor Lenka Adamčáková ; Školiteľ (konzultant) Jana Hojstričová, Bohunka Koklesová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2018 - 46 strán
  kniha

  kniha


 5. Rozšírené médium fotografie : písomná časť diplomovej práce / Autor Leontína Berková ; Školiteľ (konzultant) Jana Hojstričová, Michaela Pašteková - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2018 - 38 strán
  kniha

  kniha


 6. Nowlessness : písomná časť diplomovej práce / Autor Ľuboš Kotlár ; Školiteľ (konzultant) Silvia Saparová, Max Ryynänen - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2018 - 59 strán
  kniha

  kniha


 7. Myslenie ako súčasť prírody : písomná časť diplomovej práce / Autor Ján Mýtny ; Školiteľ (konzultant) Silvia Saparová, Norbert Lacko - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2018 - 36 strán
  kniha

  kniha


 8. Pozostatky dotyku : písomná časť diplomovej práce / Autor Patrik Garay ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Ján Kralovič - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2018 - 34 strán
  kniha

  kniha


 9. Deti siete : písomná časť diplomovej práce / Autor Michaela Krkošková ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Beata Jablonská - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2018 - 35 strán
  kniha

  kniha


 10. Chcela by som mačičku : písomná časť diplomovej práce / Autor Cynthia Gregorová ; Školiteľ (konzultant) Robert Jančovič, Beata Jablonská - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra grafiky a iných médií, 2018 - 26 strán
  kniha

  kniha