Výsledky vyhľadávania

 1. Art campus : katalóg súťaže návrhov Art campus Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave, 2018 / Editor Peter Lényi. - Prvé vydanie - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2019 - 157 strán ISBN 978-80-8189-026-0 [1, z toho voľných 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  II 896747043sklad zadný
 2. Diverzifikované priestory grafiky : habilitačná prednáška / Autor Robert Makar ; Oponent Ľudovít Hološka, Marek Sibinský, Norbert Lacko - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2019 - [6] listov [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  HIII 2480247187sklad zadnýlen prezenčne
 3. Fotografia ako jazyk vzťahu medzi kultúrnymi identitami : fotografický obraz v ponímaní súčasnej generácie : písomná časť diplomovej práce / Autor Alžbeta Frajková ; Školiteľ (konzultant) Silvia Saparová, Beata Jablonská - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2019 - 30 strán
  kniha

  kniha

 4. Fotografia, ktorá už odfotografovala všetko a počítačové videnie, ktoré sa ešte len snaží všetko vidieť a pochopiť : písomná časť diplomovej práce / Autor Radovan Dranga ; Školiteľ (konzultant) Silvia Saparová, Michaela Pašteková - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2019 - 33 strán
  kniha

  kniha

 5. Reštaurovanie Anjela svetlonosa z farského kostola v Prievidzi : k historickým a etickým otázkam obnovy sochárskych diel v 18. a 19. storočí : písomná časť diplomovej práce / Autor Silvia Dobšovičová ; Školiteľ (konzultant) Jana Dušková, Juraj Žáry - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2019 - 46 strán
  kniha

  kniha

 6. Vzpomínka ve fotografii : otázka paměti a traumatu : písomná časť diplomovej práce / Autor Filip Drábek ; Školiteľ (konzultant) Silvia Saparová, Bohunka Koklesová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra fotografie a nových médií, 2019 - 28 strán
  kniha

  kniha

 7. Vrstva okamihu : písomná časť diplomovej práce / Autor Martina Čičmancová ; Školiteľ (konzultant) Ivan Csudai, Zora Rusinová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra maliarstva, 2019 - 41 strán
  kniha

  kniha

 8. Urbánna doprava a urbánny život : písomná časť diplomovej práce / Autor Tomáš Gaj ; Školiteľ (konzultant) Štefan Klein, Bohunka Koklesová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra dizajnu, 2019 - 32 strán
  kniha

  kniha

 9. Reštaurovanie dvoch kaporetov zo zbierky Židovského komunitného múzea : úvahy k problematike konzervátorsko - reštaurátorskej teórie a praxe : písomná časť diplomovej práce / Autor Ľubica Galajdová ; Školiteľ (konzultant) Sylvia Birkušová, Juraj Žáry - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2019 - 27 strán
  kniha

  kniha

 10. Reštauovanie veľkoformátového závesného obrazu Sv. Hieroným z Kňazského seminára Sv. Gorazda v Nitre : problematika odstraňovania a ponechávania sekundárnych výtvarných zásahov na maliarskych dielach : písomná časť diplomovej práce / Autor Marianna Golemová ; Školiteľ (konzultant) Danica Stojkovičová, Juraj Žáry - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2019 - 40 strán
  kniha

  kniha