Výsledky vyhľadávania

 1. Otázka slobody umelca v súčasnom umení : písomná časť diplomovej práce / Autor Matej Kaminský ; Školiteľ (konzultant) Norbert Lacko, Ilona Németh - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra intermédií, 2018 - 40 strán
  kniha

  kniha


 2. Od land art-u k urbánnym záhradám : písomná časť diplomovej práce / Autor Dominika Štefková ; Školiteľ (konzultant) Anton Čierny, Ladislav Čarný - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra intermédií, 2018 - 32 strán
  kniha

  kniha


 3. Hyper pavúk : (sound art nie je len zvuk) : písomná časť diplomovej práce / Autor Jakub Gavalier ; Školiteľ (konzultant) Anton Čierny, Norbert Lacko - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra intermédií, 2018 - [24 strán]
  kniha

  kniha


 4. Nástroje kontroly a sloboda prejavu v slovenskom a českom vizuálnom umení : od totality ku globálnej spoločnosti : písomná časť diplomovej práce / Autor Nikola Šmelková ; Školiteľ (konzultant) Anton Čierny, Ján Kralovič - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra intermédií, 2018 - 38 strán
  kniha

  kniha


 5. Cesta do zatratenia : písomná časť diplomovej práce / Autor Zuzana Svatíková ; Školiteľ (konzultant) Daniel Piršč, Naďa Kančevová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra úžitkového umenia, 2018 - 28 strán
  kniha

  kniha


 6. Predmet - ikona - konfrontácia : písomná časť diplomovej práce / Autor Štefan Sekáč ; Školiteľ (konzultant) Daniel Piršč, Beata Jablonská - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra úžitkového umenia, 2018 - 33 strán
  kniha

  kniha


 7. A teď si vás koupím všecky! : neskorá reflexia neskorého kapitalizmu : písomná časť diplomovej práce / Autor Dávid Kurinec ; Školiteľ (konzultant) Patrik Illo, Róbert Karul - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra úžitkového umenia, 2018 - 40 strán
  kniha

  kniha


 8. Vzťahy : písomná časť diplomovej práce / Autor Pavol Barkóci ; Školiteľ (konzultant) Patrik Illo, Ladislav Čarný - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra úžitkového umenia, 2018 - 30 strán
  kniha

  kniha


 9. Možnosti objektu : písomná časť diplomovej práce / Autor Barbora Jamrichová ; Školiteľ (konzultant) Karol Weisslechner, Naďa Kančevová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra úžitkového umenia, 2018 - 22 strán
  kniha

  kniha


 10. Vývoj encyklopédií : lexikón kryptozoológie : písomná časť diplomovej práce / Autor Jaroslava Karnoková ; Školiteľ (konzultant) Naďa Kančevová, Pavel Choma, Marcel Benčík - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra vizuálnej komunikácie, 2018 - 67 strán
  kniha

  kniha