Výsledky vyhľadávania

 1. Reštaurovanie sochy Sv. Jána Nepomuckého zo zbierky SNG Zvolen : muzeálne reštaurovanie drevených polychrómovaných sôch a možnosti ich prezentácie : písomná časť diplomovej práce / Autor Barbora Drozdová ; Školiteľ (konzultant) Jana Dušková, Juraj Žáry - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2017 - 32 s., [14] s. obr. príl. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  SL17 2401546069sklad zadnýlen prezenčne

 2. Materiálovo-technologické analýzy a spôsoby zhotovenia sakrálnych textílií : kreovanie referenčnej databázy zo vzoriek : reštaurovanie dvoch pluviálov zo zbierky SNM-HM [elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, praktická dizertačná práca / Autor Ľubomíra Abrahámová ; Školiteľ (konzultant) Sylvia Birkušová, Juraj Zajonc - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2017 - 1 CD [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DV 2398146029príručná knižnica - študovňalen prezenčne

 3. Výtvarný rozmer a diferencie pri reprodukčných technikách 19. a 20. storočia : identifikácia, reštaurovanie a konzervovanie fotomechanických tlačí [elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, praktická dizertačná práca / Autor Barbora Němečková ; Školiteľ (konzultant) Boris Kvasnica, Michal Čeppan - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2017 - 1 CD [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DV 2398846036príručná knižnica - študovňalen prezenčne

 4. Reštaurovanie drevenej polychrómovanej sochy, uplatnenie trojrozmerného digitálneho záznamu v dokumentácii objektu : technológie umožňujúce trojrozmerný digitálny záznam pamiatkových objektov a ich uplatnenie v praxi reštaurátora : teoretická časť dizertačnej práce / Autor Robert Szemzö ; Školiteľ (konzultant) Boris Kvasnica, Dušan Buran, Peter Machata - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2017 - 134 s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DIII 2395346000sklad zadnýlen prezenčne

 5. Výtvarný rozmer a diferencie pri reprodukčných technikách 19. a 20. storočia : identifikácia, reštaurovanie a konzervovanie fotomechanických tlačí : písomná časť dizertačnej práce / Autor Barbora Němečková ; Školiteľ (konzultant) Boris Kvasnica, Michal Čeppan - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2017 - 80 s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DIII 2394845995sklad zadnýlen prezenčne

 6. Reštaurovanie drevenej polychrómovanej sochy, uplatnenie trojrozmerného digitálneho záznamu v dokumentácii objektu : technológie umožňujúce trojrozmerný digitálny záznam pamiatkových objektov a ich uplatnenie v praxi reštaurátora [elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, praktická dizertačná práca / Autor Robert Szemzö ; Školiteľ (konzultant) Boris Kvasnica, Dušan Buran, Peter Machata - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2017 - 1 DVD [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DV 2399346041príručná knižnica - študovňalen prezenčne

 7. Materiálovo-technologické analýzy a spôsoby zhotovenia sakrálnych textílií : kreovanie referenčnej databázy zo vzoriek : reštaurovanie dvoch pluviálov zo zbierky SNM-HM : písomná časť dizertačnej práce / Autor Ľubomíra Abrahámová ; Školiteľ (konzultant) Sylvia Birkušová, Juraj Zajonc - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2017 - 141 s., [15] s. obr. príl. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DIII 2394145988sklad zadnýlen prezenčne

 8. Výtvarný rozmer a diferencie pri reprodukčných technikách 19. a 20. storočia : identifikácia, reštaurovanie a konzervovanie fotomechanických tlačí : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickáho titulu doktor umenia (artis doctor, Art.D.) v študjinom programe č. 2.2.8 Reštaurovanie / Autor Barbora Němečková ; Školiteľ (konzultant) Boris Kvasnica, Michal Čeppan - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2017 - 21 s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DI 2396846016sklad zadnýPríručná knižnica Ladislav Čarnýlen prezenčne

 9. Reštaurovanie drevenej polychrómovanej sochy, uplatnenie trojrozmerného digitálneho záznamu v dokumentácii objektu : technológie umožňujúce trojrozmerný digitálny záznam pamiatkových objektov a ich uplatnenie v praxi reštaurátora : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti "artis doctor" (v skratke Art.D.) v doktorandskom študjinom programe č. 2.2.8 Reštaurovanie / Autor Robert Szemzö ; Školiteľ (konzultant) Boris Kvasnica, Dušan Buran, Peter Machata - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2017 - [15] s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DI 2397346021sklad zadnýlen prezenčne

 10. Materiálovo-technologické analýzy a spôsoby zhotovenia sakrálnych textílií : kreovanie referenčnej databázy zo vzoriek : reštaurovanie dvoch pluviálov zo zbierky SNM-HM : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti "artis doctor"(v skratke Art.D.) v študjinom odbore 2.2.8 reštaurovanie / Autor Ľubomíra Abrahámová ; Školiteľ (konzultant) Sylvia Birkušová, Juraj Zajonc - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra reštaurovania, 2017 - [24] s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DI 2396146009sklad zadnýlen prezenčne