Výsledky vyhľadávania

 1. Religiózne prvky a biblické motívy v súčasnom výtvarnom umení : I. subjektívny pohľad na teórie vizuálnych médií; II. Sväté vrchy, Kalvárie a Sväté miesta :dizertačná práca, prvá a druhá písomná časť / Autor Helena Šišková ; Školiteľ (konzultant) Ján Krížik, Vladimír Popovič - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2006 - 30 s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DIII 19414 139115sklad zadnýlen prezenčne

 2. Religiózne prvky a biblické motívy v súčasnom výtvarnom umení; Meditation a Krížové cesty, praktická dizertačná práca : autoreferát dizertačnej práce na získanie umelecko-akademickej hodnosti artis doctor v odbore doktorandského štúdia: 82-16-9 výtvarné umenie v špecializácii: Voľná výtvarná tvorba / Autor Helena Šišková ; Školiteľ (konzultant) Ján Krížik, Vladimír Popovič - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2006 - 22 s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DI 19415 139116sklad zadnýlen prezenčne

 3. Religiózne prvky a biblické motívy v súčasnom výtvarnom umení; Meditation a Krížové cesty, praktická dizertačná práca [elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, autoreferát / Autor Helena Šišková ; Školiteľ (konzultant) Ján Krížik, Vladimír Popovič - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2006 - 1 CD [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DV 19432 139146príručná knižnica - študovňalen prezenčne

 4. Krížové cesty, Religiózne prvky a biblické motívy v súčasnom výtvarnom umení; Meditation a Krížové cesty, praktická dizertačná práca [elektronický zdroj] : praktická dizertačná práca / Autor Helena Šišková ; Školiteľ (konzultant) Ján Krížik, Vladimír Popovič - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, 2006 - 1 DVD [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DV 19433 139147príručná knižnica - študovňalen prezenčne

 5. Kalvárie a Krížové cesty na Slovensku / Martin Čičo, Michaela Kalinová, Silvia Paulusová - Bratislava : Pamiatkový ústav, 2002 - 408 s. ISBN 80-968632-1-5 [2, z toho voľných 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  III 1728934051sklad zadný
  III 17289 144743sklad zadnývypož.( (do 26.10.2043)

 6. Dvory nad Žitavou : kniha dvorskej kalvárie. Pietna spomienka na slávnosť vysvätenia dvorskej kalvárie dňa 16. septembra 1860 najvyšším a najdôstojnejším pánom Jeho Eminenciou Jánosom Szitovszkým z Veľkého Kiaru, kardinálom Rímskej svätej cirkvi, primasom Uhorska a ostrihomským arcibiskupom, ako i na pozdvihnutie túžby horlivých veriacich zostavil István Majer, strekovský farár / [Zostavil István Majer] - Komárno : Komárňanské tlačiarne a vydav., 1998 - 32 s. (Malá vlastivedná knižnica ; Zv. 94) ISBN 80-8056-027-7 [1, z toho voľných 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  I 16540 136969sklad predný

 7. Bratislavská kalvária : teoretická diplomová práca / Štefan Siváň ; Vedúci diplomovej práce Ivan Rusina - Bratislava : VŠVU, Katedra reštaurovania - Ateliér reštaurovania plastiky, 1995 - 26 s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  III 28/95 128malý sklad-knihylen prezenčne

 8. Krížová cesta v lokalite hradu Červený Kameň-sochárske dielo neskorého baroka : teoretická diplomová práca / Ladislav Chamuti ; Vedúci diplomovj práce Ivan Rusina - Bratislava : VŠVU, Katedra reštaurovania, 1994 - 34 s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  III 9/1994 19malý sklad-knihylen prezenčne

 9. Krížová cesta : múzeum Červený Kameň / K. Grígeľová - [Častá] : Múzeum Červený Kameň, 1990 - [8] s. skladačky [1, z toho voľných 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  I 1766335345sklad predný