Výsledky vyhľadávania

 1. Zborník Slovenského národného múzea. Ročník CVII-2016, História / Šéfredaktor Peter Barta - Bratislava : Slovenské národné múzeum - Historické múzeum v Bratislave, 2017 - 115 strán ISBN 978-80-8060-396-0 [1, z toho voľných 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  II 1267646521sklad predný

 2. Císař Karel IV : 1316-2016 : první česko-bavorská zemská výstava, Národní galerie v Praze - Valdštejnská jízdárna 15. května - 25. září 2016, Univerzita Karlova v Praze - Karolinum, Křížová chodba 14. května - 31. srpna 2016, Germanisches Nationalmuseum Nürnberg 20. října 2016 - 5. března 2017 / Jiří Fajt a Markus Hörsch (eds.) ; překlady textů do češtiny: Vladimír Čadský, Marta Eich - V Praze : Národní galerie, 2017 - 703 stran ISBN 978-80-7035-612-8 [1, z toho voľných 0; Dokument sa spracováva]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  II 2435346564sklad zadný** Dokument sa spracováva **
  kniha

  kniha


 3. Premena umeleckého autorstva a statusu umelca na pozadí politických a sociálnych zmien : dizertačná práca / Autor Ivana Moncoľová ; Školiteľ (konzultant) Zora Rusinová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra teórie a dejín umenia, 2016 - 168 s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DIII 2324645086sklad zadnýlen prezenčne

 4. Premena umeleckého autorstva a statusu umelca na pozadí politických a sociálnych zmien : autoreferát dizertačnej práce na získanie akademickej hodnosti "philosophiae doctor" (v skratke PhD.) v študijnom odbore 2.1.18 Dejiny a teória výtvarného umenia a architektúry / Autor Ivana Moncoľová ; Školiteľ (konzultant) Zora Rusinová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra teórie a dejín umenia, 2016 - 12 s. [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DI 2332345174sklad zadnýlen prezenčne

 5. Premena umeleckého autorstva a statusu umelca na pozadí politických a sociálnych zmien [elektronický zdroj] : písomná dizertačná práca, praktická dizertačná práca / Autor Ivana Moncoľová ; Školiteľ (konzultant) Zora Rusinová - Bratislava : Vysoká škola výtvarných umení, Katedra teórie a dejín umenia, 2016 - 1 CD [1, z toho voľných 0, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  DV 2333545186príručná knižnica - študovňalen prezenčne

 6. Židovství / Autor Hans Küng. - První vydání - Brno : Barrister & Principal, 2016 - 635 s. ISBN 978-80-7485-110-0 [1, z toho voľných 0]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  II 2368545667sklad zadnýPríručná knižnica Ladislav Čarnývypož.( (do 05.08.2044)

 7. Plzeň zmizelá / Texty Tomáš Bernhardt, Jana Domanická (rod. Synková), Petr Domanický - Plzeň : Západočeská galerie v Plzni, příspěvková organizace, 2016 - 181 s. ISBN 978-80-88027-15-7 [1, z toho voľných 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  II 896745674sklad zadný

 8. Viedenská maľovaná kronika : 1358-1370 / Autor Marek z Káltu. - Prvé vydanie - Bratislava : Perfekt, 2016 - 287 s. ISBN 978-80-8046-770-8 [1, z toho voľných 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  II 2390445919sklad zadný

 9. Obraz nepriateľa : v propagande počas II. svetovej vojny na Slovensku / Autor Eduard Nižňanský ... [et al.] ; Autor úvodu Zlatica Nižňanská, Eduard Nižňanský - Banská Bystrica : Múzeum Slovenského národného povstania, 2016 - 143 s. ISBN 978-80-89514-41-0 [1, z toho voľných 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  II 2408746146sklad zadný

 10. Sen # skutočnost : umenie & propaganda 1939 - 1945 / Editor Katarína Bajcurová, Petra Hanáková, Bohunka Koklesová - Bratislava : Slovenská národná galéria, 2016 - 437 s. ISBN 978-80-8059-199-1 [2, z toho voľných 1, prezenčne 1]
  SignatúraPrír.čísloLokáciaDislokáciaInfo
  II 2365845619sklad zadný
  PII 23658 145687príručná knižnica - študovňalen prezenčne