Zdroje

Ďalšie zdroje môžu byť k dispozícii po  prihlásení

Vysoká škola výtvarných umení Bratislava
Univerzitná knižnica v Bratislave
Národní knihovna Praha
Univerzita Karlova Praha
Slovenská ekonomická knižnica EU
Slovenská akadémia vied Bratislava
Library of Congress, USA
Slovenská Národná Knižnica Martin
British Library
JIB

JIB

Národní portál