Number of the records: 1  

personální management

 1. Topical termpersonální management
  Other termpersonalistika
  personální politika
  řízení lidských zdrojů
  rozvoj lidských zdrojů
  personální řízení
  management lidských zdrojů
  management personální
  řízení personální
  politika personální
  See also kádrová politika komunistické strany
  personalistky
  personalisté
  personální informační systémy
  personální služby
  slaďování rodinného a pracovního života
  sociální audit
  (H) age management
  (H) assessment centra
  (H) diversity management
  (H) fluktuace zaměstnanců
  (H) hodnocení pracovníků
  (H) interní marketing
  (H) kompetenční modely
  (H) outplacement
  (H) personální audit
  (H) personální marketing
  (H) povýšení zaměstnanců
  (H) propouštění zaměstnanců
  (H) přijímací řízení
  (H) sociální politika podniku
  (H) talent management
  (H) řízení pracovního výkonu
  (G) management
  Linking entrypersonnel management
  Conspect005 - Management. Řízení
  FileSubject terms file
  References (9) - Subject terms file
  (23) - Books
  subject heading

  subject heading

  To the basket