Number of the records: 1  

kolektivní monografie

 1. Form, Genrekolektivní monografie
  Other termcollective monographs
  See also(G) monografie
  Linking entrycollective monographs
  UDC(048.8:082)
  NoteVědecké dílo více autorů, které systematicky, uceleně, všestranně a podrobně pojednává o jednom, zpravidla úzce vymezeném tématu. Monografie kriticky hodnotí, syntetizuje doposud známé poznatky a přináší poznatky nové, které jsou výsledky vlastní vědecké práce autorů, předkládá závěry. V kolektivní monografii tvoří individuální studie autorů uzavřený celek.
  FileForm and genre terms file
  References (119) - Books
  form/genre

  form/genre

  To the basket