Výsledky vyhľadávania

 1. Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Čulík Martin (Vedecký redaktor) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2016. - 175 s. : graf., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha


 2. Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Čulík Martin (Vedecký redaktor) TUZDFDS - Katedra drevených stavieb
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Čulík Martin (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Badida Miroslav (Recenzent)
  Dolejší Jana (Recenzent)
  Flimel Marián (Recenzent)
  Hockicko Peter (Recenzent)
  Rychtáriková Monika (Recenzent)
  Ružinská Eva (Recenzent)
  Syrový Václav (Recenzent)
  Štafura Andrej (Recenzent)
  Štubňa Igor (Recenzent)
  Tomašovič Peter (Recenzent)
  Žiaran Stanislav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 151 s. : fotogr., graf., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha


 3. Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Čulík Martin (Vedecký redaktor)
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Němec Miroslav (Vedecký redaktor) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Čulík Martin (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Dolejší Jana (Recenzent)
  Flimel Marián (Recenzent)
  Gejdoš Miloš (Recenzent)
  Hockicko Peter (Recenzent)
  Němec Miroslav (Recenzent)
  Rychtáriková Monika (Recenzent)
  Ružinská Eva (Recenzent)
  Suchomel Jozef (Recenzent)
  Syrový Václav (Recenzent)
  Štubňa Igor (Recenzent)
  Tomašovič Peter (Recenzent)
  Žiaran Stanislav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2014. - 200 s. : fotogr., graf., obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha


 4. STN 48 0059 Sortimenty dreva. Drevo na výrobu hudobných nástrojov technická norma
  Gejdoš Miloš TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Suchomel Jozef TUZLFLTLM - Katedra lesnej ťažby, logistiky a meliorácií
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Čulík Martin
  Němec Miroslav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Radocha Marián
  Bratislava : Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR , 2014. - 12 s. : 2 obr., 1 tab., 1 príl.
  xkni - KNIHY
  (1) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 5. Drevo a jeho využitie vo výrobe hudobných nástrojov
  Čulík Martin
  Marčok Milan (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Chovan Miroslav (Autor návrhu obálky) TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Danihelová Zuzana (Prekladateľ) TUZJA - Ústav cudzích jazykov
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 93 s. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  (16) Publikačná činnosť SLDK - ČLÁNKY
  (4) Publikačná činnosť SLDK - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 6. Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Čulík Martin (Vedecký redaktor)
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Němec Miroslav (Vedecký redaktor) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Čulík Martin (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Flimel Marián (Recenzent)
  Gejdoš Miloš (Recenzent)
  Hockicko Peter (Recenzent)
  Němec Miroslav (Recenzent)
  Rychtáriková Monika (Recenzent)
  Ružinská Eva (Recenzent)
  Suchomel Jozef (Recenzent)
  Syrový Václav (Recenzent)
  Štubňa Igor (Recenzent)
  Tomašovič Peter (Recenzent)
  Žiaran Stanislav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2013. - 178 s. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha


 7. Antistresový panák osvedčenie o zápise dizajnu : dizajn č. 27826. Vestník ÚPV SR č. 8/2012
  Čulík Martin TUZDF - Drevárska fakulta
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky , 2012. - 3 s. : 3 obr.
  xkni - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 8. Bazový stolík osvedčenie o zápise dizajnu : dizajn č. 27858. Vestník ÚPV SR č. 11/2012
  Čulík Martin TUZDF - Drevárska fakulta
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky , 2012. - 2 s. : 2 obr.
  xkni - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 9. Music coffee table osvedčenie o zápise dizajnu : dizajn č. 27856. Vestník ÚPV SR č. 11/2012
  Čulík Martin TUZDF - Drevárska fakulta
  Chovan Miroslav TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Danihelová Anna TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Tončíková Zuzana TUZDFDIZ - Katedra dizajnu nábytku a interiéru
  Němec Miroslav TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Košúth Stanislav TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Očenáš Andrej
  Banská Bystrica : Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky , 2012. - 2 s. : 2 obr.
  xkni - KNIHY
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 10. Nové trendy akustického spektra : vedecký recenzovaný zborník. peer-reviewed proceedings
  Čulík Martin (Vedecký redaktor) TUZDF - Drevárska fakulta
  Danihelová Anna (Vedecký redaktor) TUZDFPO - Katedra protipožiarnej ochrany
  Němec Miroslav (Vedecký redaktor) TUZDFFAM - Katedra fyziky, elektrotechniky a aplikovanej mechaniky
  Čulík Martin (Recenzent)
  Danihelová Anna (Recenzent)
  Flimel Marián (Recenzent)
  Gejdoš Miloš (Recenzent)
  Hockicko Peter (Recenzent)
  Košúth Stanislav (Recenzent)
  Lumnitzer Ervin (Recenzent)
  Němec Miroslav (Recenzent)
  Rychtáriková Monika (Recenzent)
  Ružinská Eva (Recenzent)
  Suchomel Jozef (Recenzent)
  Syrový Václav (Recenzent)
  Štubňa Igor (Recenzent)
  Tomašovič Peter (Recenzent)
  Žiaran Stanislav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2012. - 198 s. : obr., tab.
  xkni - KNIHY
  kniha

  kniha