Zdroje

Ďalšie zdroje môžu byť k dispozícii po  prihlásení

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene

Google

Google Scholar

Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre

Slovenská ekonomická knižnica EU

Knižnica univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (aRL)

Slovenská akadémia vied Bratislava

Národní knihovna ČR v Praze