Zdroje

Ďalšie zdroje môžu byť k dispozícii po  prihlásení

Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene
Google
Google Scholar
Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre
Slovenská ekonomická knižnica EU
Knižnica univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici (aRL)
Slovenská akadémia vied Bratislava
Národní knihovna ČR v Praze