Number of the records: 1  

Slávne obrazy

  1. CUMMING, Robert. Slávne obrazy. Z angl. prel. J.Brožíková. 1. vyd. Bratislava : Fortuna Print, 1996. 104 s. ISBN 80-7153-106-5.