Rona, a. s

 1. NárodnosťSlovensko
  NázovRona, a. s.  (Slovenčina)
  Pozri tiežúčastník - Národná cena za dizajn, celoštátna súťaž dizajnu výrobkov a grafického dizajnu 10 2011
  AdresaSchreiberova ul. 365, Lednické Rovne, 020 61 (SK)
  Laurinského 6, Bratislava, 811 06
  Kontaktná osobaLetko Vladimír
  Telefón0903/556 950, 00420/42/460 12 47, +421 2 5441 2629, +421 2 5441 1076; fax:00420/42/460 14 65; fax:+421 2 5441 9002
  E-mailletko@rona.sk
  Bankové spojenie31642403, Schreiberova 365, 10006-611100/490031642403, Schreiberova 365, 10006-611100/4900
  PoznámkaNCD 2007
  NCD 2009
  NCD 2011
  Špecializáciaúžitkové výtvarníctvo
  Typ inštitúcie/osobnostifirmy
  PopisSkláreň Rona, a. s., Lednické Rovne má za sebou vyše sto rokov existencie a neprerušenej výroby nápojového skla s vlastným dizajnom. V súčasnosti patrí k najkvalitnejším svetovým producentom stolového skla, a to vďaka vynikajúco zvládnutým technológiám strojovej aj ručnej výroby. Väčšina produkcie sklárne sa predáva na zahraničných trhoch. Kapacitu sklárskej výroby využívajú viaceré svetoznáme značky pre svoje kolekcie, ale od konca 90. rokov presadzuje svoju vlastnú značku Rona v medzinárodnej konkurencii. Tradíciu rovnianskeho skla rozvíjali mnohé generácie sklárskych majstrov a vynikajúce osobnosti dizajnérov, ako boli Karol Hološko, Askold Žačko a najmä Jaroslav Taraba. Z mladších to boli Jozef Kolembus, Ladislav Pagáč, Juraj Steinhübel, Peter Šípoš a v súčasti je to najmä Patrik Illo. Dobré meno sklárne propaguje aj medzinárodné sklárske sympózium, ktoré sa tu koná každé dva roky. V r. 1892 založila skláreň spoločnosť Schreiber & Neff en z Viedne. Začínala s výrobou plochého skla, v roku 1893 prešla na výrobu lisovaného skla pod značkou Keiserkristal a ručne fúkaného skla pod značkou Rona Crystal. Skláreň rýchlo nadobudla vďaka zručnosti sklárov a kvalite výrobkov medzinárodný význam, pričom prevažná väčšina produkcie bola určená na export. Od začiatku sa tu kládol dôraz na rozvoj rôznych dekoračných techník, čo potvrdzuje aj fakt, že už v roku 1896 tu bol uvedený do prevádzky – ako prvý na európskom kontinente – stroj na pantografi ckú dekoráciu. Už vtedy bolo súčasťou ponuky aj sklo pre gastronómiu a hotely, čím sa skláreň v nasledujúcich desaťročiach preslávila. V roku 1909 prešla skláreň do vlastníctva fi rmy Sklárske huty a nasledovalo úspešné obdobie, keď sa rozširoval počet zamestnancov a zlepšilo sa technické vybavenie závodu. V roku 1941 sa upevnilo postavenie sklárne ako najmodernejšieho sklárskeho podniku na Slovensku, pričom sa stále rozvíjal aj typický charakter remeselne dokonalého rukodielneho tvarovania. Od roku 1956 sa špecialitou sklárne stala technika „ťahanej stopky“ – výroba stopky a kalicha pohára z jedného kusa skla,ktorá patrí dodnes k oceňovaným tradičným hodnotám fabriky. V 90. rokoch minulého storočia sa investovalo do všetkých najdôležitejších oblastí, významne sa rozšírili kapacity strojovej výroby a vzrástla kvalita produkcie, ktorá sa v súčasnosti predáva na trhoch v celom svete. Rona je úspešná v spolupráci so svetovými sklárskymi značkami i so svojou kolekciou Rona Select.
  Glasswork Rona in Lednické Rovne has been continuously producing its own design of drinking glasses for more than one hundred years. Thanks to the excellently managed machine and hand productions, Rona Glasswork is a manufacturer of some of the best quality tableware in the world. The majority of its production is exported and sold abroad. Glasswork Rona has often been used by world-famous brands to produce their collections, but since the end of the 1990’s the glasswork has been promoting its own brand of glass - Rona. Glass working traditions from Lednické Rovne have been developed by generations of glass craftsmen and designers, such as Karol Hološko, Askold Žačko and especially Jaroslav Taraba. Younger generations include Jozef Kolembus, Ladislav Pagáč, Juraj Steinhübel, Peter Šípoš and currently their most renowned glass designer is Patrik Illo. The reputation of Glasswork Rona is also being promoted through the glass symposium which takes place here in Lednické Rovne every other year. In 1892 the glasswork was established by the Vienna-based company of Schreiber & Neff en. They started production with fl at glass. In 1893 they started to produce pressed glass under the brand Keiserkristal and hand blown glass under the brand Rona Crystal. Due to the professionalism of glassworkers and the quality of production, the glasswork very soon gained an international reputation, and the majority of production was designated for export. Since the beginning the focus was on the development of diff erent decorative techniques. This trend is evident also from the fact that in 1896 the glasswork housed the fi rst machine for pantographic decoration on the European continent. Since then gastronomy and hotel glass have been part of the assortment and soon after, in the following decades, this glass made the glasswork world-famous. In 1909 the ownership of the glasswork was transferred to the company Sklárske huty. This was followed by a successful period when the glasswork employed more people and the technical equipment was updated. In 1941 the reputation of the glasswork was even further advanced when it became the most modern glasswork in Slovakia. All the while it kept the typical character of artisanal, perfect hand-made shaping. In 1956, designer Karol Hološko participated in the creation of a new technique – the technique of “towed stem,” in which a goblet is made from one piece of glass along with its stem. This technique is still a highly valued traditional speciality of the factory. In the 1990s, factory owners invested in the most important areas, the capacity of machine production was signifi cantly enlarged and at the same time the quality of production increased. Today the goods from this factory are sold all over the world. Rona is successful in its cooperation with other international glass brands as well as being successful with its own collection, Rona Select.
  Ocenenia  Zvláštna cena ministra hospodárstva SR (2009)
  Báza dátAdresár korporácií
  Odkazy (17) Autority - Produkty (predmety, diela)
  (1) Autority - Autority osobné
  (4) Autority - Autority osobné adresár
  (6) Katalóg - Databáza článkovej bibliografie
  (3) Katalóg - Knihy
  (14) Prihlášky - Produktový dizajn
  (1) Prihlášky - Študentský dizajn
  Súťažiaci (1) Illo, Patrik
  Produkty (10) BALLO / Illo, Patrik
  BESTIARY CARAFES / Illo, Patrik
  Diagonallo Nápojová súprava / Illo, Patrik
  KARAFY PRE RONA SELECT / Illo, Patrik
  LR-63973 / Illo, Patrik
  PUSH MUG/LR-64060/ / Illo, Patrik
  Slonia noha, kolekcia nápojového skla / Illo, Patrik
  TEXTDESIGN / Illo, Patrik
  Vinosaurus 002, karafy na víno / Illo, Patrik
  WINE ALCHEMY/H-377, H-378/ / Illo, Patrik
  Súťažiaci (6) Čeligová Györe, Nikoleta
  Ďuriš, Peter
  Gabriš, Jozef
  Strapko, Štefan
  Vallachová, Michaela
  Vjatráková, Marta
  Produkty (6) IDeal / Vjatráková, Marta
  Night Drinking / Čeligová Györe, Nikoleta
  Noháre / Gabriš, Jozef
  TEAR / Vallachová, Michaela
  Uriginály / Strapko, Štefan
  2=3 / Ďuriš, Peter
  Súťažiaci (1) Račeková, Mária
  Produkty (1) 64575/P1 / Račeková, Mária