Péč Brezinová, Eva, 1979

 1. Meno s titulmiPéč Brezinová Eva, Mgr. art., ArtD.
  Špecializáciagrafický dizajn
  Báza dátAutority osobné adresár

  Odkazy (2) - Databáza článkovej bibliografie
  (2) - Knihy
  Produkty (3) KioSK - Digital Showcase, New Slovak Independent Performing Arts, multimediuálne DVD a kniha / Péč Brezinová, Eva
  Nová dráma, vizuálna identita festivalu / Péč Brezinová, Eva
  Typografia, text a kniha / Péč Brezinová, Eva
  Produkty (2) Akceler / Dieneš, Andrej
  Záznamníky / Čániová, Elena