Akceler

 1. Názov produktuAkceler : písmový systém pre šport
  Názov produktu (anglicky)Akceler : type system for sport
  Dizajnér Dieneš, Andrej
  Pedagóg Péč Brezinová, Eva
  Pozri tiež Vysoká škola výtvarných umení
  Súťaž  Národná cena za dizajn. celoštátna súťaž dizajnu výrobkov a grafického dizajnu (11 : Bratislava, Slovensko : 2013)
  Súťažná kategória  Študentský komunikačný dizajn
  Foto: 1 Foto: 2 Foto: 3 Foto: 4 Foto: 5 Foto: 6 Foto: 7 Foto: 8 Foto: 9 Foto: 10