Universitas Technica in Zvolen

 1. Názov produktuUniversitas Technica in Zvolen
  Dizajnér Chovan, Miroslav
  Dizajnér - spoluautor Tončíková, Zuzana
  Klient Technická univerzita vo Zvolene
  Súťaž  Národná cena za dizajn. celoštátna súťaž dizajnu výrobkov a grafického dizajnu (11 : Bratislava, Slovensko : 2013)
  Súťažná kategória  Komunikačný dizajn
  Foto: 1 Foto: 2 Foto: 3