Slovenský obraz (anti obraz), katalóg výstavy

 1. Názov produktuSlovenský obraz (anti obraz), katalóg výstavy
  Názov produktu (anglicky)Slovak picture (anti picture), exhibition catalogue
  Dizajnér Mistrík, Martin
  Klient Slovenská národná galéria
  Súťaž  Národná cena za dizajn. celoštátna súťaž dizajnu výrobkov a grafického dizajnu (9 : Bratislava, Slovensko : 2009)
  Súťažná kategória  Komunikačný dizajn