Úniky a návraty

 1. MiestoSATELIT 13.11.2014 - 14.12.2014
  Dátum konania2014
  Organizátori SLOVENSKÉ CENTRUM DIZAJNU
  Kurátor Pekárová Adriena
  PoznámkaNázov výstavy Úniky a návraty je metaforou dynamiky, ktorá pulzuje v oblasti textilnej tvorby. Výstava predstavuje aktuálne podoby textilnej tvorby v čase, ktorý je charakteristický stieraním hraníc medzi jednotlivými oblasťami moderného umenia. Aj pre tvorcov pracujúcich s médiom textilu to znamená uvoľnenie sa z priestoru textilného vlákna a klasických techník v prospech experimentu s materiálmi a technológiami a budovanie inovatívnych konceptov. V prácach dvanástich autorov rôznych generácií poznávame širokú škálu procesov, ktoré využívajú konceptuálne uvažovanie, dizajnové štruktúry a formy či nové remeselné postupy a technológie bez straty väzby na klasické črty textilného média.
  Na výstave sa stretávajú práce výrazných osobností textilného umenia i mladých tvorcov, ktorí však už presvedčili o zmysle svojich umeleckých zámerov. Kontinuitu klasických hodnôt i jej vlastnej tvorby nachádzame v diele Evy Cisárovej-Minárikovej, ktorá novými časťami pokračuje v tvorbe kaligrafických záznamov historickej textilnej pamäte. Mária Hromadová, Júlia Sabová, Mária Fulková – každá v osobitej autorskej výpovedi – sa zaoberajú témou autobiografií, osobných a rodinných intímnych kontextov, čo odkazuje na dôležitosť dôverného vzťahu človeka s textilným materiálom, ktorý je jeho svedkom po celý život. Podobne aj práce Jozefa Bajusa z papiera a textilu sú vyznaním osobného vzťahu k najbližším ľuďom. Materiálovým experimentom je práca Zuzany Hromadovej v kategórii nástennej tapisérie zo silikónového vlákna s témou životnej cesty človeka. Práce Daniela Szalaia sú pozoruhodné rovnako hľadaním identity a zmyslu života, ako aj stvárňovaným materiálom – celuloidovým filmom. Škálu možností spracovania papiera a inšpiráciu exotickou kultúrou predstavuje Iveta Miháliková. S papierom ako nosičom správ pracuje dizajnérskymi postupmi Soňa Sadilková. Mira Podmanická narába s motívmi architektúry, priestoru a odevu ako s cestou na skúmanie individuality, totožnosti. Koncept abstrahovania a dematerializácie procesu tkania Mira Brooša sa dostal asi najďalej od fyzickej platformy média textilu, ale jeho inštalácia vychádza z úvah o podstate textilnej tvorby a všeobecne platných obsahoch.
  Pozorný divák a čitateľ odkazov nájde na výstave mnoho prepojení medzi umením a dizajnom. Nielen preto, že viacerí z vystavujúcich majú za sebou školenie v dizajne i profesionálnu dizajnérsku prácu, ale najmä preto, že vzájomné ovplyvňovanie sa dizajnu, voľného a úžitkového umenia prináša nové zaujímavé hodnoty, čo je zároveň i odpoveďou na otázku, prečo je výstava textilnej tvorby v galérii dizajnu.

  Vystavujúci autori:
  Jozef Bajus, Miroslav Brooš, Eva Cisárová-Mináriková, Mária Fulková, Mária Hromadová, Zuzana Hromadová, Iveta Miháliková, Mira Podmanická, Júlia Sabová, Soňa Sadilková, Daniel Szalai, Vlasta Žáková

  Kurátorka výstavy: Adriena Pekárová
  Organizátor: Slovenské združenie textilných výtvarníkov TXT
  Partner: Slovenské centrum dizajnu
  Podpora: Ministerstvo kultúry SR
  Grafický dizajn: Róbert Paršo, MultiTalent
  Realizácia výstavy: Pavel Choma, Martin Kubina
  Kontakt: Helena Veličová: +421 918110247, satelit@scd.sk
  Báza dátSatelit