Fonts SK. Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku / Digitised type design in Slovakia

 1. NázovFonts SK. Dizajn digitalizovaného písma na Slovensku / Digitised type design in Slovakia
  Aut.údajetext Zdeno Kolesár; foto archív Samuel Čarnoký
  Autor Kolesár Zdeno 1960-
  Jazyk dok.slo - slovenčina
  KrajinaSK - Slovenská republika
  AnotáciaTvorba písma má na Slovensku len skromnú históriu, až v nedávnom období sa slovenskí dizajnéri Andrej Krátky, Peter Biľak, Ján Filípek, Ondrej Jób a niekoľko ďalších začali uplatňovať aj na medzinárodnej scéne. Priradiť k nim možno aj Samuela Čarnokého, ktorý v tejto oblasti dosiahol rovnako pozoruhodné výsledky. Ako pedagóg sa zaslúžil aj o to, že dnes sa popri Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave formuje ďalšie centrum vzdelávania dizajnérov písma na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. To, že je aj píšucim dizajnérom, osvedčil v publikácii Neón a reklamná typografia do roku 1989 na východe Slovenska (2014) alebo v dizertačnej práci venovanej tvorbe písma na Slovensku, za ktorú v roku 2016 získal Národnú cenu za študentský komunikačný dizajn. Recenzovaná publikácia na ňu nadväzuje, pričom v titule deklarovanú tvorbu písma digitálnymi nástrojmi na Slovensku uvádza do širších historických súvislostí a venuje sa aj jej presahom do medzinárodného kontextu. Autorom úvodnej state s cennými osobnými spomienkami je prvý slovenský vysokoškolský profesor grafického dizajnu a zároveň etablovaný historik tejto disciplíny Ľubomír Longauer. Komentuje zárodky domácej tvorby písma a detailnejšie sa venuje obdobiu, keď okruh jeho študentov na bratislavskej Vysokej škole výtvarných umení s pomocou Andreja Krátkeho, absolventa ateliéru tvorby písma Jana Solperu na pražskej Vysokej škole umeleckopriemyselnej. Kniha Samuela Čarnokého teda ponúka pohľad na slovenskú digitálnu tvorbu písma z viacerých zorných uhlov a perspektív. Výsledkom je však kompaktná publikácia, ku ktorej sa budú odborníci vracať ako k základnému zdroju informácií, k čomu iste prispeje preklad kompletných textov do angličtiny. Môže však osloviť aj širšiu verejnosť a priblížiť jej podstatu často „neviditeľnej“ dizajnérskej disciplíny.
  Heslá pers. Čarnoký Samuel
  Longauer Ľubomír
  Krátky Andrej
  Biľak Peter
  Filípek Ján
  Jób Ondrej
  Kľúč.slová dizajn grafický
  písmo-tvorba digitálna
  typografia
  dizajn digitalizovaného písma-Slovensko
  Fonts SK
  Katal.org.BA206
  Zdroj.dok. Designum : časopis o dizajne. Roč. XXIV. č. 4 (2018), s. 74-77. - Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2018
  SúborDatabáza článkovej bibliografie Články
  URLhttp://www.scd.sk