Sametové víťazstvo v obrazoch

 1. NázovSametové víťazstvo v obrazoch
  Aut.údajetext Jana Oravcová; foto archív Slovenské centrum dizajnu, Umeleckopriemyselné múzeum v Prahe, Slovenská národná galéria
  Autor Oravcová Jana 1962-
  Jazyk dok.slo - slovenčina
  KrajinaSK - Slovenská republika
  Poznámky„Keď sa dnes pozrieme na logo Verejnosti proti násiliu, nevidíme iba malé grafické dielo, ale vybaví sa nám všetko, čo je spojené s Nežnou revolúciou. Rovnako intenzívne vnímame aj ikonické logá českej občianskej iniciatívy Občanské fórum a poľského odborového hnutia Solidarność. Spomenuté práce sa vyznačujú tým, že použitým výtvarným jazykom sa jasne vymedzili voči vizuálnej prezentácii kolabujúcich režimov, ktorá bola koncom osemdesiatych rokov vo svojej grafickej komunikácii vyprázdnená nielen obsahovo, ale aj formálne.“ Tak hodnotí jeden z kurátorov Palo Bálik logá prezentované na výstave Vizuály zmeny z krajín Vyšehradskej štvorky, ktorá sa uskutočnila 5. – 20. 11. 2019 v bratislavskej galérii Bohéma. Politické zmeny v krajinách bývalého socialistického bloku za účasti širokej verejnosti priamo na uliciach reflektovali aj ich vizuálne znázornenia, presnejšie logá, ktoré obsiahli nielen atmosféru zmeny politického systému, ale umelecké premýšľanie v čase nastávajúceho revolučného obratu. Niet pochýb, že vizuálne symboly Sametovej revolúcie stali sa ikonickou súčasťou kánonu reprezentácie kľúčových zmien, ktoré sa udiali na území bývalého Československa. Dokazuje to aj výstava Obrazy koncov dejín. Česká vizuálna kultúra 1985 – 1995 v Umeleckopriemyselnom múzeu v Prahe. Jej kurátor Pavel Vančát uvádza: „Výstava Obrazy koncov voľne poukazuje na 30. výročie zlomovej jesene 1989, ale nahliada na ňu v širšom časovom, politickom a mediálnom rozpätí, od začiatku perestrojky až po pevné ustanovenie nového 'demokratického' politického a mediálneho prostredia. Pracuje pritom s tézou, že pád komunizmu nebol náhlou a izolovanou historickou udalosťou, ale mal svoje vlastné širšie a dlhodobejšie príčiny a následky a tiež súvislosti aj v premene vizuálnych médií a ich rolí.“ Za digitálnym projektom Čas-opis 1989, ktorým sa Slovenská národná galéria pripojila k oslavám Nežnej revolúcie, stoja predovšetkým Michal Čudrnák, vedúci oddelenia digitálnych zbierok a služieb, spolu s kurátorkou Zbierky iných médií Petrou Hanákovou. Pracovali s dobovým materiálom, ktorý preniesli do virtuálneho sveta. Na webovej stráne Slovenskej národnej galérie vytvorili osobitý prístup (www.1989.sng.sk), prostredníctvom ktorého je projekt dostupný internetovým pripojením kdekoľvek. Jeho ambíciou je ukázať „menej známu podobu Nežnej revolúcie. Vizuálnu kultúru Novembra ´89, hlavné idey a spôsoby ich komunikácie skúma prostredníctvom fotografií, plagátov, letákov, audio a video materiálov“.
  Kľúč.slová dizajn grafický
  logo
  logotypy
  symboly vizuálne
  komunikácia vizuálna
  kultúra vizuálna
  Katal.org.BA206
  Zdroj.dok. Designum : časopis o dizajne. Roč. XXV., č. 4 (2019), s. 54-73. - Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2019
  SúborDatabáza článkovej bibliografie Články
  URLhttp://www.scd.sk