Oficiálna tvár Československa

 1. SYS0011852
  LBL
   
  00000naa^^22^^^^^^^^450
  005
   
  20160411114045.7
  100
   
  $a 20160411j2004 u y0sloy0103 ba
  101
  0-
  $a slo $a eng
  102
   
  $a SK
  105
   
  $a a z 000yy
  106
   
  $a r
  200
  1-
  $a Oficiálna tvár Československa $e poznámky k výstave Budování státu $f text Zdeno Kolesár $g foto: Národní Galerie v Praze
  215
   
  $c obr.
  300
   
  $a Národní galerie- Veltržní palác, Praha 20. november 2015 - 7. február 2016
  330
   
  $a Titul výstavy Budovanie štátu si organizátori vypožičali od renomovaného prvorepublikového novinára Fedinanda Peroutku. Zdôraznil skutočnosť, že kultúra a umenie sú na jednej strane prejavom či odrazom fungovania štátu, ale na druhej strane sú jeho dôležitou formujúcou súčasťou. Pedagógovia a doktorandi Katedry teórie a dejín umenia Vysokej školy umeleckopriemyslovej v Prahe s ďalšími spolupracovníkmi päť rokov spracúvali projekt „Umenie, architektúra a dizajn ako prostriedok štátnej reprezentácie“ dotovaný fondom českej Národnej agentúry kultúrnej identity (NAKI). Výstava s päťstostranovým katalógom (zo Slovenska doň prispeli Katarína Bajcurová, Matúš Dulla a Jana Oravcová) a konferenciou na tému „Čo bolo Československo?“ predstavovala po viacerých čiastkových publikačných a výstavných výstupoch jeho vyvrcholenie. Cieľom bolo „ukázať, ako sa moderné umenie, architektúra a dizajn v Československu v 20. storočí podieľali na procese integrácie moderného národa, aká úloha im pripadla pri budovaní samostatného československého štátu a aké spoločenské funkcie v jeho rámci mali napĺňať“. Komplikovaná osemdesiatročná história Československa napovedala mnohé o tom, ako sa vo všeobecnosti v 20. storočí vyvíjali vzťahy medzi umením a štátom, ako (nielen) oficiálne umenie reflektovalo kultúrne tradície aj aktuálne politické a sociálne procesy a aké stratégie štátna moc pri jeho využívaní, ale aj zneužívaní volila.
  463
  -1
  $1 011 $a 1335-034x $1 001 scd_in_cat*0011837 $1 200 1 $a Designum $e časopis o dizajne $v Roč. XXII., č. 1 (2016), s. 52-58 $1 210 $a Bratislava $c Slovenské centrum dizajnu $d 2016
  517
  1-
  $a Poznámky k výstave Budování státu
  517
  1-
  $a Budování státu-výstava
  607
   
  $3 scd_un_auth*0007987 $a Československo
  610
  1-
  $a výstavy
  610
  1-
  $a katalógy
  610
  1-
  $a Československo-20. stor.
  610
  1-
  $a umenie moderná
  610
  1-
  $a architektúra
  610
  1-
  $a dizajn
  610
  1-
  $a tradície kultúrne
  610
  1-
  $a kultúra
  700
  -1
  $3 scd_un_auth*0003700 $a Kolesár $b Zdeno $f 1960- $4 070
  801
  -0
  $a SK $b BA206 $c 20160411 $g AACR2 $2 unimsk
  856
  1-
  $u http://www.scd.sk