Múzeum

  1. Múzeum : metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií. Bratislava : Slovenské národné múzeum. štvrťročne. Dostupné na internete: <http://www.snm.sk/?muzeum-casopis> ISSN 0027-5263.