Oficiálna tvár Československa

  1. KOLESÁR, Zdeno. Oficiálna tvár Československa : poznámky k výstave Budování státu. In Designum : časopis o dizajne. - Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2016. ISSN 1335-034x, 2016, roč. XXII., č. 1, s. 52-58. Dostupné na internete: <http://www.scd.sk>