Nádherná brnianska vila mala smolu

  1. BLAŽEJ, Ján. Nádherná brnianska vila mala smolu. In Profit. - Bratislava : Trend Holding, spol. s.r.o., 2017. ISSN 1335-4620, 2017, roč. 24, č. 10, s. 30-32.