Bulletin Moravské galerie v Brně č. 75

  1. Bulletin Moravské galerie v Brně č. 75. Petr Tomášek, Lada Hubatová-Vacková, Alexandra Kusá [...et al.]. Brno : Moravská galerie, 2017. 145 s.