Múzeum

  1. Múzeum : metodický, študijný a informačný recenzovaný časopis pre zamestnancov múzeí a galérií. Bratislava : Slovenské národné múzeum, 2019. ISSN 0027-5263.