Veterán

  1. Veterán : časopis o klasických vozidlách. Bratislava : Slovart rekord, s.r.o., 2019. ISSN 1336-8508.