Písma čísla

  1. ČARNOKÝ, Samuel. Písma čísla : písmo- dizajnérky. In Designum : časopis o dizajne. - Bratislava : Slovenské centrum dizajnu, 2019. ISSN 1335-034X, 2019, roč. XXV., č. 4, s. 80-81. Dostupné na internete: <http://www.scd.sk>