Tematické triedenie

Členenie Názov Umiestnenie
0
0.1 roh 7, nadstavec 2
0.2 roh 7, roh 8, nadstavec 2
0.3 roh 7
1 12, 13, 14
1.1 57
1.2 11, 12, 13, 14, 56, 57
1.3 30, 31, 32, 33, 34
1.3.1 31
1.3.2 nadstavec 5
36
1.3.4 40, 41
1.3.5 22, 23, 24
1.3.6 6, 7, 42, 43, 44, 45
45
1.4 nadstavec 6, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, nadstavec 7, nadstavec 8
21
1.4.1 19, 20
1.4.2 25
1.5 nadstavec 4, 8, 14
1.6 53
1.6.1 53
1.6.2 55
1.6.3 38
2 2, 3, 4, 10
2.1 37, 38
2.2 37
2.2.1 nadstavec 3
2.2.2 nadstavec 3
2.3 39
2.4 5, N4
3 47
3.1 47, 48
3.2 50
3.3 49
3.3.1 51
4 28
4.1 28
4.2 29
5 53
5.1 53
5.2 53
5.3 52
6 roh 1 - roh 6
6.1 46
6.2 roh 1 - roh 6