Výsledky vyhľadávania

 1. Blackwell Publishing
  MaldenOxford
  skoršie záhlavie : Blackwell Science
  skoršie záhlavie : Blackwell Scientific Publications
  210p - vydavateľ
  (2) Autority - vydavateľ
  (5) Katalóg - KNIHY
  korporácia

  korporácia

 2. Blackwell Science
  OxfordCambridgeMalden
  skoršie záhlavie : Blackwell Scientific Publications
  novšie záhlavie : Blackwell Publishing
  210p - vydavateľ
  (28) Katalóg - PERIODIKÁ - Zviazaný ročník periodika
  (2) Autority - vydavateľ
  (9) Katalóg - KNIHY
  (4) Katalóg - PERIODIKÁ - Súborný záznam periodika
  korporácia

  korporácia

 3. Blackwell Scientific Publications
  MaldenBoston
  novšie záhlavie : Blackwell Science
  novšie záhlavie : Blackwell Publishing
  210p - vydavateľ
  (2) Autority - vydavateľ
  (2) Katalóg - KNIHY
  korporácia

  korporácia