Výsledky vyhľadávania

 1. Vplyv skladovania guľatiny na vybrané fyzikálne a mechanické vlastnosti bukového a dubového dreva z pohľadu výroby buničiny
  Čunderlík Igor TUZDFND
  Hudec Jozef TUZDFND
  Papír a celulóza : časopis českého papírenského průmyslu. Roč. 62, č. 7-8 (2007), s. 253-257. - Praha : Svaz průmyslu papíru a celulózy, 2007
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2007: 7-8
  2007: 1-12
  článok

  článok


 2. Výskum priepustnosti dreva pre tekutiny na Katedre náuky o dreve Drevárskej fakulty vo Zvolene
  Babiak Marián TUZDFND
  Kurjatko Stanislav TUZDFND
  Hudec Jozef TUZDFND
  Drevo-štruktúra a vlastnosti. S. 9-16. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2001 / Kúdela Jozef 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 3. Axiálna priepustnosť bukového dreva meraná v smere a proti smeru transpiračného prúdu.
  Hudec Jozef TUZDFND
  Interakcia dreva s rôznymi formami energie. S. 133-135. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000 / Kurjatko Stanislav 1940- ; Kúdela Jozef 1954-
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 4. Priepustnosť bukového dreva rastúceho v imisnej oblasti
  Hudec Jozef TUZDFND
  Račko Vladimír TUZDFND
  Drevo štruktúra a vlastnosti : vedecký seminár venovaný prof. Ing. Dušanovi Chovancovi, DrSc. pri príležitosti jeho životného jubilea Zvolen, 3. decembra 1999. S. 37-40. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 2000
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 5. Morfometrické charakteristiky štruktúry lipového dreva vo vzťahu k jeho priepustnosti
  Čunderlík Igor TUZDFND
  Hudec Jozef TUZDFND
  Kurjatko Stanislav TUZDFND
  Acta Facultatis Xylologiae Zvolen Res Publica Slovaca, 41/1999. S. 223-232. - Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 6. Priepustnosť smrekového dreva z oblasti zaťaženej imisiami
  Kurjatko Stanislav TUZDFND
  Čunderlík Igor TUZDFND
  Hudec Jozef TUZDFND
  Drevo : odborný drevársky a nábytkársky časopis. Roč. 54, č. 12 (1999), s. 257-259. - Štátny drevársky výskumný ústav : Bratislava
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  1999: 1-12
  kniha

  kniha


 7. Stanovištné podmienky rastu jelše lepkavej (Alnus glutinosa L. Gaertn.), jej niektoré fyzikálne vlastnosti a ohybová pevnosť
  Lukáčik Ivan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Hudec Jozef TUZDFND
  50 rokov vysokoškolského drevárskeho štúdia 1949-1999 : medzinárodná konferencia Zvolen, 27.-28. septembra 1999. Zborník referátov, Sekcia č. 2 - Nové aspekty v technológii a výskume dreva. S. 60-66. - Zvolen : Technická univerzita, 1999
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 8. Materiálová recyklácia technologických odpadov z viacvrstvových fólií
  Hudec Jozef TUZDFND
  Tartakowski Z.
  Hudecová E.
  Grom J.
  Plasty a Kauč. Roč. 34, č. 12 (1997), s. 358-361
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 9. Tok a sorpcia roztokových systémov "voda - polyetylénglykol" v dreve : Časť I.: Permeabilita dreva a diferenčná sorpcia vody v dreve v závislosti na veľkosti makromolekúl polyetylénglykolu
  Reinprecht Ladislav TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Hudec Jozef TUZDFND
  Zborník vedeckých prác Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo Zvolene, 1995/I. (1995), s. 69-84
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha


 10. K problematike nadmier na zosýchanie smrekového reziva.
  Trnka Martin TUZDFDT - Katedra mechanickej technológie dreva
  Hudec Jozef TUZDFND
  Zborník MVK "Les, drevo, ekológia". Sekcia 5. Technológia v spracovaní dreva. Zvolen, TU vo Zvolene.. (1992), s. 174-180
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha