Výsledky vyhľadávania

 1. Významný Korpeľov lesnícky adresár
  Stockmann Viliam
  Lesník : časopis zamestnancov Lesy Slovenskej republiky, štátny podnik. Č. 3 (2018), s. 20-21. - : Lesy Slovenskej republiky, 2018
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2018: 1-12
  článok

  článok

 2. Využívanie prírodných procesov v prospech lesa : motto, ktorým si pripomíname nedožité výročie prof. Korpeľa a tým aj jeho prínos pre pestovné usmerňovanie lesov Slovenska
  Saniga Milan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Slovenské lesokruhy & Les. Roč. 5, č. 3-4 (2006), s. 18. - Bratislava : Lesmedium, 2006
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2006: 3-4
  2006: 1-12
  článok

  článok

 3. Za Prof. Ing. Štefanom Korpeľom, DrSC.
  Vološčuk Ivan TUZFEAE - Katedra aplikovanej ekológie
  Národné parky. č. 1 (1998), s. 29
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 4. Biodiverzita vo vzťahu k lesnému hospodárstvu
  Korpeľ Štefan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Les. Roč. 53, č. 3 (1997), s. 3-6
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 5. kniha

  kniha

 6. Dynamika štruktúry, vývoj, produkcia a regenerácia smrekového prírodného lesa v NPR Poľana
  Fiľová Iveta
  Korpeľ Štefan (Iní) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zvolen : TU, LF, Zvolen , 1996. - 42 s.: tab., tab. fot. v príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 7. Vplyv selektívnych a schematických výchovných zásahov na štruktúru, produkciu a stabilitu smrekových porastov
  Franc Pavol
  Korpeľ Štefan (Iní) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zvolen : TU, LF, Zvolen , 1996. - 48 s.: obr. tab. v príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1
 8. Qualitative produktion in gemischlen eichenbuchen - beständen
  Korpeľ Štefan (Iní) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zbornik gozdarstva in lesarstva. Č. 51 (1996), s. 113-120. - Oddelek za gozdarstvo in obnovljive gozdne vire in Oddelek za lesarstvo Biotehniške fakultete in Gozdarski inštitut Slovenije : Ljubljana
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 9. Venujeme dosť pozornosti borovici ?
  Korpeľ Štefan TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Les. Roč. 52, č. 1 (1996), s. 6-8
  xcla - ČLÁNKY
  kniha

  kniha

 10. Štruktúra, vývoj, produkčné pomery a regenerácia smrekového pralesa v NPR Kotlina pod Babiou horou
  Predanocy Martin
  Korpeľ Štefan (Iní) TUZLFPL - Katedra pestovania lesa
  Zvolen : TU, LF, Zvolen , 1996. - 46 s.: mp., obr. a tab. v príl.
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1