Výsledky vyhľadávania

 1. Dendromasa - biopalivo pre výrobu tepla a elektrickej energie elektronický zdroj : vedecká monografia
  Dzurenda Ladislav TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Banski Adrián TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Šustek Ján TUZDFOD - Katedra obrábania dreva
  Jandačka Jozef (Recenzent)
  Longauer Jaroslav (Recenzent)
  Zvolen : Technická univerzita vo Zvolene , 2015. - 1 elektronický optický disk
  xelz - ELEKTRONICKÉ ZDROJE
  3, z toho voľných 0, prezenčne 3
  počítačový súbor

  počítačový súbor


 2. Technicko-konštrukčné riešenie linky netriedeného komunálneho odpadu priamo zo zberu (50 000 obyvateľov)
  Benko Peter
  Longauer Jaroslav (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2005. - 77 s. : obr., tab., príl., 30 cm + 7 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 3. Navrhnite technologický postup odlučovania TZL z drevárskej prevádzky na výrobu nábytku z masívu
  Blumenstein Michal
  Longauer Jaroslav (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2005. - 43 s. : obr., tab., 30 cm + 3 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 4. Navrhnite systém technológie odlučovania TZL z prevádzky spracujúcej trieskové dosky na nábytkové dielce tak, aby zodpovedal zákonu o ochrane ovzdušia
  Cerovský Marián
  Longauer Jaroslav (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2005. - 35 s. : obr., tab., príl., 30 cm + 1 príl. pod páskou, 1 CD-ROM
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 5. Technicko-konštrukčné riešenie magnetického separátora v triediacej linke komunálneho odpadu (KO)
  Hanko Jozef
  Longauer Jaroslav (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2005. - 73 s. : obr., tab., 30 cm + 24 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 6. Technicko-konštrukčné riešenie linky separácie, dezintegrácie PET fliaš a prania dezintegrovaného materiálu
  Hetflajš Peter
  Longauer Jaroslav (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2005. - 78 s. : obr., tab., graf., príl., 30 cm + 21 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 7. Technický návrh recyklačnej linky opotrebovaných pneumatík
  Hulec Marek
  Longauer Jaroslav (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2005. - 73 s. : obr., tab., príl., 30 cm + 18 príl. pod páskou
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 8. Zloženie komunálneho odpadu v mestách s 30 000 obyvateľmi
  Klinčoková Zlatica
  Longauer Jaroslav (Iní) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2005. - 56 s. : obr., tab., graf., 11 príl., 30 cm
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 9. Modelovanie distribúcie heterogénnych zmesí vo vstupných úsekoch do filtračných jednotiek
  Marko Michal TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Longauer Jaroslav (Školiteľ (konzultant)) TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Zvolen, 2005. - 91 s. : obr., tab., graf., 1 príl., 30 cm + 1 DVD, 1 CD-ROM
  xkni - KNIHY
  1, z toho voľných 0, prezenčne 1

 10. Size percentage of wood particles in saw operation
  Marko Michal TUZFT - Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
  Longauer Jaroslav TUZFTEZS - Katedra environmentálnej techniky
  Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu, 368 - Technologia drewna. Nr. 40 (2005), s. 311-315. - Poznaň : Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego, 2005
  xcla - ČLÁNKY
  PERIODIKÁ-Súborný záznam periodika
  2005: Nr. 40
  kniha

  kniha